Middle East Technical University, Department of Biological Sciences
 

 

Home
Members
Research Interest
Graduate Study
Publications
Co-Labs
Communication
Lab Users
BTECH704
BIO417

Prof. Dr. Prof. Dr. Meral Yucel

Middle East Technical University 

Deparment of Biology 

Inonu Bulvarı, 06531 Ankara/TURKEY

Tel. +90 312 210 51 59

Fax. +90 312 210 12 89

Education

B.Sc. Middle East Technical University, Chemistry 1971

M.Sc. Middle East Technical University, Chemistry 1973

Ph.D. Middle East Technical University, Biology 1980

Research  Interest 

Chararacterization of cell membrane proteins and lipid composition, relation on hormone receptors

Hücre zarı proteinlerinin ve lipid kompozisyonlarının karakterizasyonu, hormon reseptör ilişkisi üzerine çalışmalar.

Bitkilerde ve Halobacterium halobıum de Fotosentez reaksiyon mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik kinetik ve Modelleme Çalışmaları

Hububat bitkilerinin (buğday, pirinç,mercimek, haşhaş gibi) doğal stres koşullarına (sıcak, soğuk, tuz ve mtal) dayanıklı çeşitlerin Fizyolojik ve Biyokimyasal yöntemlerle tesbiti ve gen Mühendisliği yolu ile dayanıklı türlerin geliştirilmesi. Gen transferi ve transjenik bitkilerin rejenerasyonu (Biyoteknoloji)

Mikroorganizimalar (H.halobium, E.coli, Rhodobacter sphaeroides) ve Güneş enerjisi ile Hidrojen gazı üreten biyoreaktörlerin tasarımı ve geliştirilmesi (Biyoteknoloji)

Bitkilerde IP3 reseptörleri ve hücre içi haberleşme sistemleri ile ilgili çalışmalar (Biyokimya)

Hidrogenaz, Nitrogenaz ve SOD enzimlerinin karakterizasyonu (bitki ve bakterial orijinli)

Related Experience

Texas  Technical  University  (Lubbock TX-USA) Plant  Genetic Research Laboratory (8 Aug 1988  - 15 Dec 1989)

Selected Publications

 Home ] Members ] Research Interest ] Graduate Study ] Publications ] Co-Labs ] Communication ] Lab Users ] BTECH704 ] BIO417 ]

 

©2002 METU Plant Biotech Group. All rights reserved.

Middle East Technical University, Department of Biological Sciences Lab10 Ankara/TURKEY

Tel. (312) 210 51 71 Fax. (312) 210 12 89

Designed By